Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phường Trung Lương - TX.Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
 02/05/18  Thông báo  360
Phần mềm tuyển sinh và xét TN THCS Năm 2019
 10/04/18  Thông báo  355
Phần mềm thi Khảo sát Khá, Giỏi năm 2018 ngày thi 24/4/2018 (Hóa 8, Lịch sử 8, Vật lí 8, Sinh học 8,Địa lí 8)
 10/04/18  Thông báo  359
Phần mềm thi Khảo sát Khá, Giỏi năm 2018 ngày thi 20/4/2018 (Toán, Văn, Anh: 6,7,8)
 21/11/17  Thông báo  350
Phần mềm thi HSG ngày 30-11-2017 (các môn Hóa học, Địa lí, Sinh học.
 16/10/17  Thông báo  307
hực hiện kế hoạch PCGD - XMC năm học 2017-2018, Phòng GD-ĐT tổ chức kiểm tra kỹ thuật các phường, xã như sau:
 09/10/17  Thông báo  334
Đề nghị Hiệu trưởng các Trường thông báo cho HS đơn vị mình biết
 23/09/17  Thông báo  383
Phần mềm Thi HSG Lớp 9 ngày 27/10/2017
 24/07/17  Thông báo  379
Để chuẩn phiên làm việc của UBND thị xã Hồng Lĩnh vào ngày 26/7/2017. Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện thống kê báo cáo bổ sung cơ sở vật chất từ nay đến năm học 2020.(có biểu mẫu đính kèm). Vậy phòng đề nghị các trường báo cáo nộp về các bộ phận chuyên môn trước 14h ngày 25/7/2017.
 04/05/17  Thông báo  390
Phần mềm nhập GV coi thi THPT
 25/04/17  Thông báo  311
Phần mềm thi GTTMTCT casio