Trường Mầm non Trung Lương là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Trung Lương xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Trung Lương, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 4 lớp 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 4 lớp 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 4 lớp